ADR 2015 en IMDG 2014 (37) voorschriften bijgewerkt in DGAssistant-software

DGAssistant-software is bijgewerkt volgens de nieuwste voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 2015) en over zee (IMO-IMDG 2014 37)

Met deze update kan de ADR-vrachtbrief en de IMO-IMDG-shipper’s declaration worden gemaakt. Het biedt ook de mogelijkheid om het Multimodal-document te maken, dat voor zowel het wegvervoer als voor vervoer over zee geldig is. Het past automatisch de best mogelijke ontheffing toe om de transportvereisten te vereenvoudigen, waardoor u tijd en geld bespaart.

Daarnaast wordt er automatisch een checklist gemaakt met aanwijzingen voor het laden en lossen van gevaarlijke goederen, met de etikettering en verpakking die vereist is voor de goederen, de apparatuur die vereist is voor het voertuig en de bemanning en de handelingen die voor, tijdens en na de operatie moeten worden verricht

Nieuwe ADR 2015-functies, zoals de nieuwe A 3509 (VERPAKKING/VERWIJDERD, leeg, ongereinigd) zijn opgenomen, waardoor afval, waaronder lege containers, gemakkelijk kan worden beheerd.

ADR 2015 en IMDG 2014 (37) voorschriften bijgewerkt in DGAssistant-software
ADR 2015 en IMDG 2014 (37) voorschriften bijgewerkt in DGAssistant-software